Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

120mm rören har dimension ca 121mm invändigt och ca 125mm utvändigt.
Där det "kragar" in, är det ca 115mm invändigt och ca 119mm utvändigt,
så att de passar i varandra.