Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

Dessa skivor är kvadratiska/rektangulära

Vissa av dem har nötta kanter / skavda hörn.
Därför säljer vi dem extra billigt.

De kan kapas med exempelvis vanlig fogsvans - till önskad storlek, kan även borras i

Alla måtten är beräknade att man kan få ut en hel oskadad skiva utav om man tar cirkamåtten +/- 1-3 cm. De är alltså inte exakt måttangivna, utan beräknade utifrån minimimått.