Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

Rostfria insatsrör

Genom montering av ett flexibelt, rostfritt insatsrör skapas en ny, mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga.

Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom de betydligt bättre flödesegenskaperna hos en kanal med slät insida och cirkulärt tvärsnitt.

Länk till monteringsanvisning