Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

Stödplåtar till vermiculiteskivorna har utgått och går ej att få tag på. Saknas de i din eldstad får du tillverka egna. Vi kan inte göra detta.

I de senaste modellerna med eldstadsbeklädnad ska det INTE användas roster. Roster är ett tillbehör till äldre modeller (utan eldstadsbeklädnad).