Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

"DS" i DS-serien kännetecknar de kaminer som är DS-godkända, och kan stå närmare brännbart material.

Detta är alltså ingen specifik beteckning på själva kaminen - utan endast ett typgodkännande.