Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

I tabellen nedan finner du information om kompletta tankpaket. Här kan du själv välja en anläggning som passar just dig. 

Baxi Blå isolerade tankar  (Klicka på RSK.nr för principskiss)

RSK Volym Beredare Solslinga Expansion Tillb.paket
613 69 33 2x500 120 cu    RF 100 L Nr: 2
613 69 34 2x750 120 cu    RF 100 L Nr: 2
613 70 02 2x500 2xvv slinga  15m RF 100 L Nr: 2
613 70 03 2x750 2xvv slinga  15m RF 100 L Nr: 2
613 69 37 3x500 120 cu    RF 100 L Nr: 5
613 69 38 3x750 120 cu    RF 150 L Nr: 5
613 70 04 3x500 2xvv slinga  15m RF 150 L Nr: 5
613 70 05 3x750 2xvv slinga  15m RF 150 L Nr: 5