Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

I tabellen nedan finner du information om kompletta tankpaket. Här kan du själv välja en anläggning som passar just dig. 
Alla tankar som är oisolerade kan kompletteras med t.ex. fler kopparspiraler för varmvatten eller anslutning till solfångare. 

Biotank. Oisolerade cylindriska tankar (Klicka på RSK.nr för principskiss) 

RSK Volym Beredare Solslinga Expansion Tillb.paket
613 70 06 2x500 120 cu *) RF 100 L Nr: 4
613 70 08 3x500 120 cu *) RF 100 L Nr: 5
613 70 07 2x750 120 cu *) RF 100 L Nr. 4
613 70 10 3x750 120 cu *) RF 150 L Nr: 5
613 70 12 4x750 120 cu *) RF 200 L Nr: 6
613 70 09 1x1800 120 cu *) RF 125 L Nr: 3
613 70 14 2x1800 120 cu *) RF 200 L Nr: 4
613 70 13 3x1000 120 cu *) RF 200 L Nr: 5
613 68 92 1x2500 100 cu *) RF 150 L Nr: 3
613 68 93 1x3000 100 cu *) RF 200 L Nr: 3
613 70 15 1x4000 100 cu *) RF 2x125 L Nr: 3
613 70 16 1x5000 100 cu *) RF 2x150 L Nr: 3

*)=Kan monteras som tillbehör