Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

I tabellen nedan finner du information om kompletta tankpaket. Här kan du själv välja en anläggning som passar just dig. 
Alla tankar som är oisolerade kan kompletteras med t.ex. fler kopparspiraler för varmvatten eller anslutning till solfångare. 

Biorektangulär. Oisolerade tankar (Klicka på RSK.nr för prinsipskiss)

RSK Volym Beredare Solslinga Expansion Tillb.paket
613 68 95 1x1350 100 cu  *) RF 100 L Nr. 3
613 23 96 1x2000 100 cu  *) RF 125 L Nr: 3
613 69 97 1x2500 100 cu  *) RF 150 L Nr: 3
613 69 98 1x3000 100 cu  *) RF 200 L Nr: 3
613 69 99 2x2000 100 cu  *) RF 2x125 L Nr: 4

*)=Kan monteras som tillbehör