Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

100mm rören har dimension ca 97mm invändigt och ca 100mm utvändigt.
Där det "kragar" in, är det ca 93mm invändigt och ca 96mm utvändigt,.
så att de passar i varandra.