Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

150mm rören har dimension ca 150mm invändigt och ca 154mm utvändigt.
Där det "kragar" in, är det ca 145mm invändigt och ca 149mm utvändigt,
så att de passar i varandra.

AH-Stovex RSK-4051583
Pannkitt 250g på tub AH-Stovex RSK-4051583
79 kr