Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

180mm rören har dimension ca 180mm invändigt och ca 184mm utvändigt.
Där det "kragar" in, är det ca 174mm invändigt och ca 178mm utvändigt,
så att de passar i varandra.