Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

RUND SKORSTEN OVAN TAK

Paketen finns för lutningarna:

  • 0-7°
  • 10-32°
  • 33-45°
  • Samtliga paket innehåller följande:

  • Underbeslag
  • Överbeslag
  • Regnkrage
  • Regnhatt
  • Monteringsinstruktion