Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

Schiedel Screwflex är ett flexibelt insatsrör avsett för reparationer av befintliga skorstenar, där t ex skorstensväggen ej är helt intakt och för att förhindra kondens vid flytande bränsle, samt som kondensskydd vid gasformigt bränsle. Schiedel Screwflex kan också användas som anslutningsrör mellan kassett/insats och befintlig skorsten, som avgaskanal, samt kanal i ventilationsanläggningar eller imkanaler.

Monteringsinstruktion