Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

Vermiculitedelar i varierande dimensioner, utförande och skick

Vi säljer nu av Vermiculitedetaljer som blivit över vid tillverkning
eller uppkommit på grund av fraktskador och liknande

Ett bra prisalternativ för dig som har möjlighet att själv kapa till Vermiculiten
och kanske bara behöver en mindre skiva

Kan kapas med exempelvis enkel fogsvans och även borras i