Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

OPTIZON avsotningsmedel 0,5kg

Pris
170 kr
Artikelnr: OE-05-308005
Lagerstatus: (43) FINNS I LAGER ca 2-10 dgr levtid

PRODUKTINFORMATION
OPTIZON 0,5kg
Optizon tar bort tjära och sot i eldstad, rökgaskanal och sänker dina bränslekostnader.

Optizon är ett avsotningsmedel som är vidareutvecklat efter Nitro Nobels grundrecept.
Fungerar i alla fastbränsleeldade villapannor, kakelugnar och kaminer.
Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater, nitriter och Mg.
Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning.
När temperaturen stegras antänds additivet och bildar en gråaktig dimma bestående av små ?kristaller?.
Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater.
Sulfaterna klibbar ej och bl.a. av denna orsak blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt.
Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur med c:a 200C-300C.
Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas bort.
Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös.
Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ned i ugnen och går då lätt att aska ur.
Detta innebär att även eldstad och luckor i kaminen blir fria från sot.
Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären.
Kort sagt du får en betydligt renare panna, bättre verkningsgrad och mindre korrosion.
Vid förbränning avOPTIZONtillförs inga nya ämnen, som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning ex. ved och pellet.
Additivet är också fritt från klorider och inte i sig själv explosivt, men oxiderande.
Förvaras torrt och inte vid temperaturer överstigande 60ºC.

Dosering 1. Vänta till kaminen eller pannan är riktigt varm.
2. Ta 2msk Optizon i ett papper, vira ihop till en ?boll?.
3. Kasta in ?bollen? i öppen låga eller på glödbädden
1-2 gånger per vecka, eller efter behov.
4. Detta ger en renare panna och ett ökat värmeutbyte.
5. Håller ugn, lucka och skorsten ren från tjära och sot.
6. Minskar stoft och sotutsläpp genom skorstenen.
7. Vid kraftig tjärbildning dosera dagligen sju dagar i följd.
8. Optizon sänker dina bränslekostnader.
(1mm sot ökar bränslekostnaden med 5%).