Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

Eldkraft AB sekretesspolicy gällande behandling av personuppgifter
( uppdaterades senast: 2019-03-04 )


Grundläggande principer
Eldkraft AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter
och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning,
branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna
förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra
grundläggande principer för behandling av personuppgifter.


Insamling av information
Eldkraft AB erbjuder dig att via våra webbplatser beställa produkter eller
tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika
typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn,
uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för
fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information
om din betalning om du väljer att betala med kreditkort. För att vi skall
kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna
anpassa vår kommunikation till dig ber vi dig också att, vid sidan av vad
som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort
och liknande, men även IP-adress, typ av webbläsare, domännamn m.m.


Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras
i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din webbläsare att lägga
till texten i en separat fil. Eldkraft AB använder cookie-filer för att
underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom
om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i
inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att
cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja
att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de
delar av Eldkraft AB webbplats som kan anpassas efter din användarprofil eller
som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att
acceptera cookies.

Säkerhet
Eldkraft AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten
hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter,
såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner,
Svea, uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard),
som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard
för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen -
MasterCard, Visa, m.fl. Standarden gäller för alla som handskas med
betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.För åtkomst till
ditt eget konto på Eldkraft AB krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar
för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det.
Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda
din information i förhållande till andra användare av datorn.


Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Eldkraft AB
lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du
lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra
åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som
kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så
personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och kan även användas även i
informations och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Eldkraft AB och dess
närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma
att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev,
direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet
att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av
dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.Vi behandlar dina
personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter
endast används av Eldkraft AB. Eldkraft AB och dess närstående bolag kommer inte,
utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta
följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt
eller tjänst eller om Eldkraft AB anser att det krävs för att skydda och försvara
rättigheter eller egendom tillhörande Eldkraft AB och dess närstående bolag.

( Läs om hur vår betalningspartner Svea hanterar personuppgifter här )


Rättelse, insyn och återkallelse

 

  Eldkraft AB
  Backagården 302
  28193 FINJA
  Vat SE559058490901
  Tel 0451-32270.

är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 §
personuppgiftslagen är Eldkraft AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt
undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna
besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana
uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig
som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen
och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.
Eldkraft AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna
sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.
Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare
personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas. Om du vill ta del av dessa
uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter
ber vi dig kontakta oss på följande adress:


Eldkraft AB
Backagården 302
28193 FINJA
E-post: info@eldkraft.se


Nyhetsbrev
Om du inte längre vill mottaga nyhetsbrev kan du logga in och ändra dina uppgifter.
Om din e-postadress ändrats logga in med din gamla e-postadress och
uppdatera dina uppgifter.


Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Eldkraft AB,
förbehåller sig Eldkraft AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen
Eldkraft AB och de tjänster som tillhandahålls.


Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser
kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för
integritetsskydd än vad som anges här i.


Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av Eldkraft AB. Du ser när policyn senast uppdaterades
genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det
sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Eldkraft AB att meddela dig genom
att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom
denna policy för att hålla dig informerad om hur Eldkraft AB behandlar dina personuppgifter.


UPPDATERADE VILLKOR ENL: GDPR 2018-05-25

Eldkraft Ab - Allmänna villkor uppdaterade 2019-03-04 ( GDPR )

Eldkraft AB, organisations nr. 5590584909 driver webbplatsen www.eldkraft.se och tillhörande sidor på webbplatsen (www.eldkraft.se).
Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Eldkraft AB framgår på webbplatsen www.eldkraft.se.
Via webbplatsen kan du dels handla varor och tjänster direkt från Eldkraft AB
Du alltid kontakta Eldkraft AB´s kundtjänst, och betalningar sker via de betalningslösningar/alternativ som erbjuds på webbplatsen.


1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via webbplatsen.
I de delar är dessa villkor är samma oavsett om du handlar en vara eller tjänst från Eldkraft AB.
Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen eller per telefon.
1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via webbplatsen mellan dig och Eldkraft AB, så godkänner du även Eldkraft AB's Allmänna villkor och Integritetspolicy.

1.3 För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år.
Eldkraft AB accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år.
Eldkraft AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Eldkraft AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager.
Eldkraft AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.
All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.
Eldkraft AB ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från Samarbetspartners eller en tredje part.
1.5 Webbplatsen ägs av Eldkraft AB. Innehållet på Webplatsen ägs av Eldkraft AB eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare.
Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar.
Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Eldkraft AB.

2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via webbplatsen måste kunden acceptera villkoren.
Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Eldkraft AB:s Integritetspolicy, se nedan.

2.2 När kunden beställer en vara av Eldkraft AB, så kommer Eldkraft AB bekräfta din beställning. Ett avtal om köp ingås först när Eldkraft AB bekräftat kundens beställning och kunden mottagit orderbekräftelse från Eldkraft AB per e-post.
Eldkraft AB uppmanar kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Eldkraft AB kundtjänst. kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats.
Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.

3. Kunduppgifter mm.
3.1 Eldkraft AB rekommenderar att kunden skapar ett användarkonto innan kunden handlar på webbplatsen. När kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter.
kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Eldkraft AB:s behandling av personuppgifter finns i Eldkraft AB:s Integritetspolicy.
3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter.
kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen.
Kunden ska omgående anmäla till Eldkraft AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
3.3 Om Eldkraft AB misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot.
villkoren har Eldkraft AB rätt att stänga av kunden. Eldkraft AB har även rätt att tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen.
Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.
Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, dessa anges separat när kunden går vidare till kassan.
4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på webbplatsen.
Läs mer om betalsätt och rabatter på webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av kunden.
Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning.
Du kommer i sådant fall upplysas om detta.
Eldkraft AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

5. Kampanjer och erbjudanden
Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt.
Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen.
Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen.
Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Eldkraft AB bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på webbplatsen.
Vid leveransförsening meddelar Säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen.
Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.
6.3 Om paket ska lösas ut ska kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen.
Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolliid. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas.
Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

7. Ångerrätt
7.1 Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.
Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får kunden tydlig information om detta.
Om en vara har förseglats får kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt.
Rätten att ångra sig upphör alltså när kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
7.4 Om kunden vill ångra ett köp som gjorts via webbplatsen ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Eldkraft AB via mejl till infoldkraft.se.
Kunden ska ange sitt namn, sin adress och ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.
7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten.
Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Eldkraft AB.
Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.
Returer ska göras till Säljaren enligt de metoder och anvisningar som anges på webbplatsen, du finner dessa anvisningar i Köpvillkoren på www.eldkraft.se.
7.6 Ibland kan Säljaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på webbplatsen.
7.7 När kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som kunden betalat för varan tillbaka till kunden, inklusive leveranskostnader.
Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder.
Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har
Säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
7.8 Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs.
Säljaren får dock vänta med återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto.
Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Särskilda villkor
Produktbeskrivningar
Kunden upplyses härmed om att Eldkraft AB generellt tillhandahåller vissa produktbeskrivningar/bruksanvisningar till produkter som säljs på webbplatsen endast i en elektronisk version.

9. Garanti och reklamation
9.1 Vissa av Säljarens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på webbplatsen eller i dessa villkor.
Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.
9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning.
Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen.
Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbplatsen.
9.3 Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.
9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.
Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art.
Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.
Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se.
9.5 Vid mottagen felaktig eller defekt vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren att skicka ut ersättningsvaran med en faktura från Eldkraft AB eller Svea.
Följesedeln ska returneras tillsammans med den felaktiga eller defekta varan. Fakturan avskrivs när den returnerade varan registreras på lagret.

10. Länkar
Eldkraft AB kan länka från webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Eldkraft AB:s kontroll, och webbplatser utanför Eldkraft ABs kontroll kan länka till webbplatsen.
Även om Eldkraft AB försöker säkerställa att Eldkraft AB enbart länkar till webbplatser som delar Eldkraft AB:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Eldkraft AB inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.
Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

11. Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits.
Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.
Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden.
Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen.
Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat kunden om ändringarna.
Säljaren rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

13. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa
villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.
De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag och tvist
14.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se.
Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

___________________
Dessa villkor har fastställts den 2018-05-25

Integritetspolicy

Om Eldkraft AB och webbplatsen:
Eldkraft AB
org.nr 5590584909
Backagården 302
28193 FINJA

Eldkraft AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Eldkraft AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Det är Eldkraft ABs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.
Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Eldkraft AB samlar in samt varför och hur Eldkraft AB behandlar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till Eldkraft AB angående behandlingen av dina personuppgifter.
Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och EU:s dataskyddsförordning samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.
När du använder Eldkraft AB's tjänster samlar Eldkraft AB in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn.
Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Eldkraft ABs kontroll, och sådana webbplatser kan länka till webbplatsen.
Denna integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen.
Notera att Eldkraft AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Definitioner
I den här integritetspolicyn används följande definitioner.
”webbplatsen” omfattar webbplatsen www.eldkraft.se och därtill hörande sidor.
Behandling av personuppgifter
Behandling av kunders personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.
Som nämnts ovan är Eldkraft AB personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.
För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
På webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från Eldkraft AB och/eller från Eldkraft ABs Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via webbplatsen.
När du köper något på webbplatsen ingår du ett avtal med Eldkraft AB eller med någon av Eldkraft AB's Samarbetspartners.
För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Eldkraft AB samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
• personnummer,
• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
• leverans- och faktureringsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst,
• användarnamn och lösenord till våra tjänster,
• köp-, betal- och orderhistorik,
• annan information som är relevant för kundundersökningar, bonusinformation eller erbjudanden,
• annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller per telefon.
• IP-adress.
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:
• Svea: ( Läs om hur Svea hanterar personuppgifter här )
• våra Samarbetspartners, för att kunna skicka varor till dej direkt från tillverkare/generalagent
  så kommer de att få uppgift om ditt namn, adress och e-mail adress samt telefonnummer för att kunna utföra leverans.
• genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,
• genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Om du har beställt en vara på vår webbplats har du ingått ett avtal med Eldkraft AB och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den produkt som du har beställt.
Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Eldkraft AB komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.
• Fullgörelse av avtal: För leverans av varor, för att genomföra betalning samt för att ge dig åtkomst till webbplatsen och de tjänster som Eldkraft AB tillhandahåller där (bl.a. kundtjänst och inloggning till dina sidor).
Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.
• Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
• Berättigat intresse:
För att Eldkraft AB ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra sina tjänster för samtliga kunder är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera köphistorik, sortera in kunder i segment för att utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål.
Vi behandlar även personuppgifter för att förbättra Eldkraft ABs betalningslösningar och betalningsprocesser.
Personuppgifterna kan då komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Du kan läsa mer om detta under avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.
• Personuppgiftsbiträden: Vi har avtal med personuppgiftsbiträden som utför tjänster å våra vägnar.
Dessa tjänster omfattar bl.a. tryck och distribution, leveranser av varor, analys av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data.
De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. Eldkraft AB använder Googles annonstjänster.
Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av personuppgifter här.
• Samtycke till behandling: Samtycke kan behövas för meddelande av bonusbesked (per post, e-post och sms), kundundersökningar etc. som lämnas genom att Du ändrar preferenser på mina sidor eller gör val vid nyregistrering.
Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med nyhetsbrev sammanställer vi den information om deras köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för Eldkraft AB.
Eldkraft AB tittar på vilka produkter du köpt samt vilka val du gjort när du surfat runt hos oss för att anpassa butikens utseende och innehåll samt innehåll i den marknadskommunikation Eldkraft AB skickar till dig för att skapa en personlig shoppingupplevelse.
I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Utöver att behandla dina personuppgifter för administration och för att kommunicera med dig avseende ditt konto hos Eldkraft AB kommer Eldkraft AB att behandla dina personuppgifter på följande sätt:
• Fullgörande av avtal:
Vi måste behandla dina personuppgifter för att upprätta ditt medlemskonto och dina användaruppgifter, säkerställa att du är privatperson och över 18 år,
för att tillhandahålla dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera dina inställningar och val.
Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att du ska kunna spara produkter i varukorgen och på din önskelista.
Ditt personnummer behöver vi bl.a. för uppdatering av adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla god kund- och registervård.
För att vi ska kunna skicka information om bonus till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter främst på en aggregerad nivå men också på en individnivå.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör bonushantering.
Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring.
De cookies som placerats i din webbläsare kommer att spara uppgifter om hur du använder vår webbplats.
Även om du går in på vår webbplats innan du faktiskt har loggat in på ditt konto kommer vi, efter att du har loggat in, kunna koppla ditt beteende från innan du loggade in till ditt användarkonto.
Detta gör vi för att förbättra din upplevelse av webbplatsen och för att kunna visa relevanta produkter och erbjudanden för just dig. Läs mer om cookies i avsnittet ”Cookies” nedan.

Lagring av personuppgifter
Eldkraft AB vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert.
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.
• Kund: Om du köpt en vara på vår webbplats sparas dina personuppgifter två år efter att köpet fullgjorts och/eller ett eventuellt service- eller garantiåtagande från vår sida löpt ut. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan:
• Bonus: Om du köpt en vara och har bonus innestående
• Kommunikation: Om du har kontakt med Eldkraft AB, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
• Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Eldkraft AB eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig.
Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. • Rättslig skyldighet: Eldkraft AB sparar sådant underlag som utgör. räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
• Samtycke:I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
• Direktmarknadsföring: Vi använder inte direkt marknadsföring via e-mail eller per telefon.
När Eldkraft AB inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter
Information om våra kunder är en viktig del av Eldkraft ABs verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan.
Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Eldkraft AB iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter. • Samarbetspartners utanför Eldkraft AB : De Samarbetspartners som vi arbetar nära med får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig.
• Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Eldkraft AB ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Eldkraft AB, våra användare eller andra.
Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning.
Detta innebär inte under några omständigheter att Eldkraft AB säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.
• Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Eldkraft ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Återkallelse av samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice.Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.
Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.
Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.
För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
Eldkraft AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter om du har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på webbplatsen. Eldkraft AB kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas.
Detta kommer Eldkraft AB även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.
Vidare har du rätt att kräva att Eldkraft AB begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter.
Därutöver har du rätt att begära att Eldkraft AB för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.
Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Eldkraft ABs behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.
Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Eldkraft ABs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert.
För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
Eldkraft AB använder sig även bl.a. av säkra protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk).
Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.
Eldkraft AB kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar Eldkraft AB för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt.
EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt personuppgiftsombud på kontaktuppgifterna nedan.

Cookies
För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig webbplatsen av cookies och liknande teknologi.
Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Här kan du läsa Eldkraft ABs policy för cookies som ger detaljerad information kring Eldkraft ABs användning av cookies.
Ändringar i integritetspolicyn
Eldkraft AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.
Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.
Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.
Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter,
vänligen kontakta Eldkraft ABs dataskyddsombud eller vår kundstjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Eldkraft AB
Backagården 302
281 93 FINJA
info@eldkraft.se

________________________________________
Integritetspolicyn har uppdaterats den 2019-03-04

Behandling av personuppgifter
Eldkraft AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Eldkraft AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Genom att beställa varor samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor.
För mer information om hur Eldkraft AB behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera ditt medlemskap och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. Läs mer om hur vi hanterar cookies.
Som Kund hos Eldkraft AB kommer du få personligt anpassad kommunikation som innehåller din aktuella bonus.
Vi kommunicerar vanligtvis med våra medlemmar via e-post, sms och på webbplatsen men vi kan även komma att kommunicera med medlemmar genom brev. Därför är det viktigt att du som medlem håller dina personuppgifter som är angivna på din inloggningssida (https://www.eldkraft.se/login.php ) uppdaterade.
Du kan närsomhelst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.
Vi sparar dina köp och bonus och håller dem tillgängliga för dig på mina sidor så länge du är medlem eller maximalt 8 år.
Ditt personnummer behöver vi bl.a. för uppdatering av adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person, för att kontrollera att ålderskrav är uppfyllda samt för att kunna upprätthålla god kund- och registervård.
Detta kan även innebära samkörning med andra register både inom och utom EU och att dina personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag inom Eldkraft AB:s koncern och till Eldkraft AB:s samarbetspartners i ovan nämnda syften.
Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har vidare rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter.
Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att handla hos Eldkraft AB, eller beställer varor, samtycker du till att Eldkraft behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa medlemsvillkor.
Samtycket omfattar därmed bland annat att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EES
Kontaktuppgifter
Har du frågor angående ditt konto, vill anmäla ändrade kontaktuppgifter eller liknande kontaktar du kundtjänst genom vårt kontaktformulär ( https://www.eldkraft.se/contact.php ) eller via E-mail: info@eldkraft.se

Kunduppgifter m.m.
Vid registrering av konto på webbplatsen kommer du att ange ett användarnamn och ett lösenord.
Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är ditt ansvar att se till att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter.
Se därför till att information om ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till informationen.
Du ska omgående anmäla till Eldkraft AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord.
Du är som användare personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering som du skapar på webbplatsen. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.
Om Eldkraft AB misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Eldkraft ABs Allmänna villkor har Eldkraft AB rätt att stänga av dig. Eldkraft AB har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.
Eldkraft AB förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och/eller stötande användarnamn.

Användargenererat innehåll och nätetikett
Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen eller via e-mail eller kontaktformulär,
d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Eldkraft AB. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av recensioner och omdömen till produkter och annonser
användargenererat innehåll. Allt innehåll du laddar upp på webbplatsen blir tillgängligt för alla besökare på webbplatsen.
Du som användare är ensamt ansvarig för det användargenererade innehållet som Du lägger upp på webbplatsen.
Du är även ansvarig för att du har rätt att lägga upp det som du publicerar på webbplatsen. Du ansvarar följaktligen för att du inte gör intrång i någon annans immateriella rättigheter vid publicering av innehåll.
Eldkraft AB förbehåller sig rätten att använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material till webbsidorna såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Eldkraft AB.
Du kan ta bort tidigare publicerade recensioner genom att kontakta kundservice.
Om du stöter på innehåll på webbplatsen som du bedömer strider mot förhållningsreglerna ovan eller i övrigt mot den här policyn ombeds du att rapportera detta till Eldkraft AB på kontaktuppgifterna nedan.
Detsamma gäller om du vill lämna klagomål om något innehåll du anser vara kränkande på webbplatserna.


Eldkraft AB
Backagården 302
281 93 FINJA
info@Eldkraft.se


Sidan uppdaterades senast 2019-03-04