Eldkraft.se

Din värmebutik på nätet!

Eldkraft AB sekretesspolicy gällande behandling av personuppgifter
( uppdaterades senast: 2017-06-02 )


Grundläggande principer
Eldkraft AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter
och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning,
branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna
förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra
grundläggande principer för behandling av personuppgifter.


Insamling av information
Eldkraft AB erbjuder dig att via våra webbplatser beställa produkter eller
tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika
typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn,
uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för
fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information
om din betalning om du väljer att betala med kreditkort. För att vi skall
kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna
anpassa vår kommunikation till dig ber vi dig också att, vid sidan av vad
som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort
och liknande, men även IP-adress, typ av webbläsare, domännamn m.m.


Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras
i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din webbläsare att lägga
till texten i en separat fil. Eldkraft AB använder cookie-filer för att
underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom
om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i
inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att
cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja
att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de
delar av Eldkraft AB webbplats som kan anpassas efter din användarprofil eller
som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att
acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser
utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.


Säkerhet
Eldkraft AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten
hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter,
såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner,
Nets och Handelsbanken, uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard),
som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard
för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen -
MasterCard, Visa, m.fl. Standarden gäller för alla som handskas med
betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.För åtkomst till
ditt eget konto på Eldkraft AB krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar
för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det.
Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda
din information i förhållande till andra användare av datorn.


Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Eldkraft AB
lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du
lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra
åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som
kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så
personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och kan även användas även i
informations och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Eldkraft AB och dess
närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma
att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev,
direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet
att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av
dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.Vi behandlar dina
personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter
endast används av Eldkraft AB. Eldkraft AB och dess närstående bolag kommer inte,
utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta
följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt
eller tjänst eller om Eldkraft AB anser att det krävs för att skydda och försvara
rättigheter eller egendom tillhörande Eldkraft AB och dess närstående bolag.


Rättelse, insyn och återkallelse

  Eldkraft AB
  Backagården 302
  28193 FINJA
  Vat SE559058490901
  Tel 0451-32270. Telefontid vardagar 10:00-16:00

är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 §
personuppgiftslagen är Eldkraft AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt
undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna
besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana
uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig
som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen
och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.
Eldkraft AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna
sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.
Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare
personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas. Om du vill ta del av dessa
uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter
ber vi dig kontakta oss på följande adress:


Eldkraft AB
Backagården 302
28193 FINJA
E-post: info@eldkraft.se


Nyhetsbrev
Om du inte längre vill mottaga nyhetsbrev kan du logga in och ändra dina uppgifter.
Om din e-postadress ändrats logga in med din gamla e-postadress och
uppdatera dina uppgifter.


Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Eldkraft AB,
förbehåller sig Eldkraft AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen
Eldkraft AB och de tjänster som tillhandahålls.


Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser
kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för
integritetsskydd än vad som anges här i.


Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av Eldkraft AB. Du ser när policyn senast uppdaterades
genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det
sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Eldkraft AB att meddela dig genom
att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom
denna policy för att hålla dig informerad om hur Eldkraft AB behandlar dina personuppgifter.